Tjenester

Tjenester

plantegning, 3d visualisering og presentasjon, animasjon, beskrivelse og anbudsunderlag, storkjøkkenkonsulent, presentasjon, sammarbeid, storkjøkken rådgiver.

Innledende arbeid

Når det skal bygges nytt, eller rehabiliteres er det viktig at arealet som blir satt av er i tråd med behov. Dette er viktig for å skape ett godt fungerende storkjøkken med effektivitet og en drift med god økonomi.  


Storkjøkkenprosjektering

Tegneren og Kokken AS prosjekterer kjøkken i alle størrelser og til alle typer produksjon, det være seg skolekjøkken, hotell- og restaurantkjøkken, produksjon- for helse og institusjon, kantine, osv. Vi gjør alt fra skisseprosjekter ned til detaljprosjektering, beregninger av effekter, plassering av stikkontakter, plassering av sluker og fallplaner, beregner effekt plassert under ventilasjonshetter og ser på det totale kostnadsbildet som kan forventes av utstyret som er med i prosjektet. Vi ser nøye på logistikk, både i kjøkkenet, at der skal være god flyt i produksjonen, og i serveringen der kundeflyten må være god. Plassering av oppvask i en kantine, i forhold til bespisning og kryssende trafikk er viktig for å unngå kødannelser og irritasjon for brukerne av kantinen. For Tegneren og Kokken er det viktig at det blir et funksjonelt kjøkken med kvaliteter som vil tåle endringer i menyer og trender hele gjennom hele livsløpet.   


Samarbeid med andre rådgivende fag

I prosjekteringsfasen er det viktig for oss å ha en god dialog med alle de andre rådgivende fagene. Sammen med dem får vi det beste ut av prosjekter og kan levere storkjøkken av høy kvalitet  


Tegningsunderlag - BIM

Som storkjøkkenkonsulent og rådgiver ønsker vi å være med på utviklingen, og leverer våre tegninger i BIM standard til alle prosjekter. Vi bygger opp våre egne symboler, og de er nøye gjennomarbeidet, slik at vi kan presentere prosjekter i 3D. Vi tegner i Autodesk Revit og har 20 års tegne erfaring. Våre tegninger inneholder all informasjon til tekniske fag om tilkoblinger og dimensjoner, vi kan produsere oppriss for ytterligere informasjon og detaljering.


Storkjøkken 3D illustrasjonPresentasjon

Vi leverer 3D illustrasjoner, walkthrough videosnutter, virtuelle 360 graders bilder og VR fra prosjektene vi jobber med på forespørsel. Vi tilbyr en basispakke for hva vi leverer til enkeltprosjekter, så kan tilleggsfunksjoner kjøpes ved behov. Tegneren og Kokken skal være ledende rådgiver når det kommer til presentasjon av prosjektene.


Posisjonslister

Vi utarbeider posisjonslister med tekniske beskrivelser av utstyr og dimensjonering. Listene vil være veiledende frem til utstyrleverandør er valgt, da det er mindre avvik i spesifikasjon fra leverandør til leverandør.

 

Utstyrsbeskrivelse

Underlag for prising hos storkjøkkenleverandørene blir levert prosjektet når planløsning er løst og utstyr valgt. Vi leverer en nøytral beskrivelse som ikke gir leverandører eller produsenter fortrinn. For Tegneren og Kokken er kvalitet viktig for at kjøkkenet skal bli godt å jobbe i. Vi jobber for at utstyret vi spesifiserer skal være miljøvennlig, ha lavt vann og strømforbruk, samtidig ha lav Db av hensyn til dem som jobber på kjøkkenet. Vår beskrivelse brukes til innhenting av tilbud både i privat- og offentlig sektor.

Tegneren og Kokken -Detalj fra 3D tegning


Tegneren og Kokken AS


Grønnestølsveien 23D

5073 Bergen

90 56 39 22

post@tegnerenogkokken.no

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godta